مجموعه حساب جان با بیش از 15 سال تجربه نوین در زمینه های آموزشی حسابداری امورمالیاتی و انجام پروژه های حسابداری به عنوان یکی از مرجع های اصلی آموزش حسابداری ایران به حساب می آید.

تیم حساب جان تبلیغ نمی کند ولی سعی می کند با رضایت شما حسابداران و دانشجویان، بهترین عملکرد را داشته باشد.

شناسایی سود و زیان

Identification of profit and loss

سند دوبله

Dubbed document

ثبت دریافت و پرداخت نقدی

Registration of cash receipts and payments