اظهارنامه اجاره املاک
اظهارنامه اجاره املاک

اشخاصی که در ایران، املاک خود را اجاره دهند، باید بابت آن، مالیات بپردازند. زمان مالیات بر درآمد اجاره و ثبت نام اظهارنامه مالیاتی اجاره املاک، هر ساله، تا پایان تیر ماه و از طریق سامانه اظهارنامه اجاره مستغلات بوده و در صورت عدم ثبت آن، در موعد مقرر، برای اشخاص حقیقی، 10 درصد و برای اشخاص حقوقی، 30 درصد جریمه، در پی خواهد داشت. شخاص، اعم از حقیقی یا حقوقی، بابت اجاره دادن املاک و مستغلاتی که در ایران دارند، موظف به پرداخت مالیات بوده که یکی از انواع مالیات های مستقیم می باشد. برای پرداخت این نوع از مالیات نیز، ابتدا باید در سامانه اظهارنامه اجاره مستغلات، اقدام به ثبت اظهارنامه نمود.