مالیات بر ارزش افزوده
ارزش افزوده

در هر مرحله از زنجیره تولید ( از نقطه شروع تا فروش ) و افزوده شدن مالیات بر ارزش افزوده وضع می‌شود. مقدار مالیات بر ارزش افزوده‌ای که مصرف‌کننده می‌پردازد، بستگی به هزینه محصول دارد. مالیات بر ارزش افزوده از انواع مالیات غیر مستقیم است. باید توجه کنید که تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات صرفاً انتقال‌دهنده بار مالیاتی هستند، یعنی در زنجیره تولید به ازای هر مرحله تولید، مالیات بر ارزش افزوده اضافه می‌شود و در نهایت خریدار نهایی کالا یا متقاضی نهایی خدمت، مالیات را پرداخت می‌کند. این مالیات به روش تفریقی غیرمستقیم وضع شده است، یعنی فروشنده هنگام فروش محصولی که مشمول مالیات بر ارزش افزوده است علاوه بر قیمت کالا ارزش افزوده را هم از خریدار دریافت می‌کند.

در کشو ایران مالیات بر ارزش افزوده از زمستان 1400 به نرخ 9 درصد می باشد. در طول سال هر شخص حقیقی ملزم به ارزش افزوده یا شخص حقوقی 4 بار باید ارزش افزوده را ارسال نمایید .که زمان ارسال آن دوره اول بهار تا 15 تیر ماه می یاشد. زمان ارسال دوره دوم آن تابستان تا 15 مهر ماه دوره سوم پاییز تا 15 دی ماه دوره4 زمستان تا 15 فروردین می باشد در ارزش باید جمع کل خرید و فروش معاف و غیر معاف آورده شود.