« ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی همزمان با موعد تسلیم اظهارنامه مالیاتی، گامی جهت خدمتی دیگر به فعالان اقتصادی است ». آقای محمدعلی غفاری مدیرکل امور مالیاتی استان کهگیلویه و بویر احمد ضمن بیان این موضوع اظهار داشتند:

ثبت نام مؤدیان در سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی همزمان با ثبت اظهارنامه ،گام ارزشمندی برای فراهم کردن بسترخدمات آنلاین و استقبال از خدمات دولت الکترونیک است.

خدمات سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی :

سامانه ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی، در راستای ارائه خدمات الکترونیکی مالیاتی بر اساس آیین نامه ماده 95 و ماده 169 قانون مالیات های مستقیم ایجاد گردیده است.

مؤدیان محترمی که مکلف به ثبت اطلاعات فروش و صدور صورت حساب الکترونیکی می باشند، می توانند نسبت به صدور صورت حساب ها و ارسال اطلاعات مذکور از همین طریق به سازمان امور مالیاتی کشور اقدام کنند.
همچنین خریداران آن ها نیز با مراجعه به این سامانه می توانند این صورت حساب ها را تأیید نمایند.
این افراد می توانند علاوه بر تأیید صورت حساب های صادره برای خود، به انجام تکالیف قانونی خود در خصوص ارسال صورت معامله خرید خود اقدام نمایند.
در نتیجه نیازی به ثبت مجدد این اطلاعات در سامانه ارسال صورت معاملات سازمان امور مالیاتی نخواهد بود. 

ابلاغ الکترونیکی، گامی دیگر جهت خدمت به مؤدیان

وی تصریح کرد:
اشخاص حقیقی که فروش کالا وخدمات آنها در سال98به میزان 9میلیاردو900میلیون ریال بوده، مشمول تبصره ماده 100قانون مالیات مستقیم می شوند.
از این رو قادر به تکمیل فرم مالیات توافقی هستند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، محمد علی غفاری عنوان کردند:
پزشکانی که کارتخوان معتبر مالیاتی شان را تابهمن 98دریافت نکرده اند، نمی توانند از مزایای تبصره ماده100 استفاده کنند.
در نتیجه این دسته از پزشکان باید هرچه سریعتر نسبت به درخواست و ثبت کارتخوان های مذکور اقدام نمایند.

همچنین محمد علی غفاری عنوان کردند:
تسلیم اظهارنامه، امتیازی برای فعالان اقتصادی برای استفاده از معافیت ها ومزایای بخشودگی پیش بینی شده درقانون است.

وی همچنین تصریح کرد:
این اقدام مهم به اعتماد مؤدیان در امر پرداخت مالیات کمک می کند.

منبع : رسانه مالیاتی ایران