در این مقاله سعی داریم در مورد بند 5 ماده 91 از قانون مالیات مستقیم که از قوانین مهم برای تعدیل نرخ های مالیاتی می‌باشد، صحبت کنیم.
این بند یکی از بند های مهم ماده 91 می‌باشد.
ماده 91 از قانون مالیات مستقیم به معرفی مشمولانی می پردازد که به آن ها مالیات تعلق نمی گیرد.
کم و کیف این قانون را در زیر بررسی خواهیم کرد.

مالیات مستقیم چیست؟

مالیات های مستقیم، مالیات هایی هستند که شخصی که مالیات به آن تعلق گرفته، مالیات خود رابه صورت مستقیم به اداره امور مالیاتی پرداخت می‌کند.
این اشخاص از میزان دقیق مالیات خود اطلاع دقیق و کاملی دارند. مانند:
مالیاتی که به درآمد حاصل از داشتن شغل تعلق می گیرد که به آن، مالیات بر درآمد مشاغل می‌گویند.
همچنین مالیات هایی که هرساله به عنوان اظهارنامه مالیاتی پرداخت می شود.

مالیات مستقیم به چند دسته تقسیم بندی می شود؟

قانون مالیات های مستقیم آن را به دو دسته تقسیم بندی می‌کند:
1- مالیات بردارایی:
که شامل مالیات بر ارث و مالیات بر حق تمبر می‌باشد.

 

2- مالیات بر درآمد:
که شامل مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد مشاغل، مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد کشاورزی و مالیات بر درآمد اتفاقی می‌باشد.

ماده 91 قانون مالیات مستقیم

ماده 91 قانون مالیات های مستقیم چه می گوید؟

این ماده ، در مورد درآمد های حقوقی صحبت می‌کند. به موجب این قانون،  اشخاصی که شامل این بند می‌شوند از پرداخت مالیات معاف خواهند بود.
بنابراین این ماده از قانون های مالیاتی مستقیم، از قوانین مهم برای قشر ضعیف و آسیب پذیر جامعه محسوب می‌شود.

چه کسانی شامل بند 5 ماده 91 قانون مالیات های مستقیم می شوند؟

به منظور بند 5 از ماده 91 قانون های  مالیاتی مستقیم کشور، بازنشستگان به موجب حقوق بازنشستگی خود از پرداخت مالیات معاف‌خواهند‌ بود.

همچنین به موجب همین بند موارد حقوق وظیفه، حقوق مستمری، پایان خدمت کار، خسارت اخراج از کار، بازخرید خدمت و وظیفه مشمول پرداخت مالیات نیستند.

مستمری پرداختی به وراث، حق سنوات و همچنین حقوق ایام مرخصی استفاده نشده نیز شامل پرداخت مالیات نمی‌باشد. 

    بدین منظور طبق بند 5 ماده 91 این قانون ، حقوقی که در موقع بازنشستگی یا از کارافتادگی به حقوق بگیر پرداخت می شود، شامل مالیات نمی باشد.

برای آشنایی بهتر مثالی از مالیات مستقیم رو مشاهده کنید. برای این منظور می توانید اینجا را کلیک کنید.