سخنگوی ‌کمیسیون ‌اقتصادی ‌  مجلس  شورای‌ اسلامی ،  عنوان ‌کرد:  لایحه ‌ی تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده ، تصویب شد. آقای‌ مهدی‌ طغیانی، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست روز دوشنبه ۵ آبان ماه، مقرر شد تا پایان سال ۱۴۰۰ و تعیینِ تکلیف ایرادات شورای نگهبان بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده ، قانون قبلی اجرا گردد.

اولویت های اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده :

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در تشریح نشست روز (دوشنبه 5 آبان ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: دستور کار اول نشست امروز کمیسیون با حضور آقای زاکانی ارائه اولویت‌های کاری پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها به کمیسیون اقتصادی بود.

طغیانی ادامه داد: اولویت‌های پیشنهادی مرکز پژوهش‌ها شامل موضوعاتی مانند اصلاح قوانین بانکی، اصلاح قوانین مناطق آزاد، طرح حکمرانی ریال، نظارت بر اجرای صحیح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نظارت بر قوانین مناطق آزاد، قانون نظام جامع تامین بازار بود که در حال حاضر کمیسیون اقتصادی به بخشی از آنها ورود کرده است.

تا پایان سال 1400 قانون قبلی مالیات بر ارزش افزوده اجرا می شود :

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با مجموعه‌ای از قوانین پراکنده مواجه هستیم، افزود:
مرکز پژوهش‌های مجلس در خصوص اولویت‌های اقتصادی کشور پیشنهاداتی را به کمیسیون اقتصادی ارائه کرده و باید این موضوع را نیز مدنظر قرار دهیم که بخشی از مباحث اقتصادی کشور در سایر کمیسیون‌ها مطرح می‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه لایحه تمدید قانون مالیات بر ارزش افزوده در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شد، تصریح کرد:
در نشست امروز مقرر شد تا پایان سال 1400 و تعیین تکلیف ایرادات شورای نگهبان بر اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، قانون قبلی اجرا شود.

منبع: خبرگزاری تی نیوز