کاهش وابستگی به نفت با وصول مالیات در کشور میسر می شود. این خبری بود که مدیر کل امور مالیاتی سیستان و بلوچستان عنوان نمودند.

به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آقای سید حامد حیدری اظهار داشت:
« با تلاش سازمان امور مالیاتی کشور جهت مدرن سازی و هوشمند سازی نظام مالیاتی کشور، در آینده خیلی نزدیک فرآیند مالیات ستانی براساس داده های واقعی فعالیت های اقتصادی مؤدیان خواهد بود. »

پیشرفت اقتصادی با پرداخت مالیات :

وی افزود:
در شرایط کنونی تعریف جبهه اقتصادی کشور، مجاهدت در خط مقدم به منظور کاهش وابستگی به نفت با اهتمام ویژه کارکنان امور مالیاتی در امر وصول با وصول مالیات میسر می گردد.

حیدری توجه ویژه رؤسای ادارات امور حسابرسی مالیاتی به فرآیند تشخیص و قطعی سازی مودیان پر ریسک را مورد تاکید قرار داد.
همچنین وی اظهار داشت:
اثر نظارتی بر زیرمجموعه کاری به ویژه در امر ابلاغ به موقع اوراق مالیاتی و ردیابی و حصول نتیجه اقدامات بعدی باید مد نظر قرار گیرد.

مدیرکل امور مالیاتی هرمزگان اهمیت واحدیابی ادارات امور حسابرسی مالیاتی مستغلات در محدوده جغرافیایی ،علی الخصوص مناطق دارای ارزش تجاری را به نوعی انضباط مالی در وصول مالیات دانست.


در کشور های پیشرفته ای همچون آلمان و سوئیس بیش از 90% بودجه کشور را مالیات تشکیل می دهد. از این رو پرداخت مالیات در کشور های توسعه یافته امری طبیعی است.
و چیزی نیست که تنها کشور های اسلامی به آن پرداخته باشند.
امید است که با پرداخت مالیات گام کوچکی در نوسازی و آبادانی کشور مان ایران برداریم.

منبع: خبرگزاری سازمان امور مالیاتی کشور