حسابداری ویژه بازار کار و امور مالیاتی جهت مشاوره اینجا کلیک کنید
حسابداری ویژه بازار کار و امور مالیاتی جهت مشاوره اینجا کلیک کنید
0

دسته: ماهیت حساب تجاری

بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار، اگر حساب بانکی بیش از 100 تراکنش در ماه داشته باشد و 35 میلیون تومان تراکنش حواله داشته باشد، معامله تجاری محسوب می شود و باید مالیات پرداخت کند.