تورم در اصلاح عموم به معنای افزایش غیر متناسب سطح عمومی قیمت‌هاست

در اقتصاد به معنای روند فزاینده  و نامنظم افزایش قیمت‌هاست

که با این تعاریف می توان نرخ تورم را نشان دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف کننده کالاها و خدمات دانست

فرآیند حسابداری تورمی معمولا به دو شیوه انجام می شود:

  • حسابداری بر مبنای ارزش ثابت
  • حسابداری بر مبنای ارزش های جاری

حسابداری بر مبنای ارزش ثابت :

در این روش بهای تمام شده تاریخی در صورت‌های مالی باید طبق ارزش پول جاری تعدیل شود برای همین تمام اقلام باید به ارزش جاری بیان شوند ازاین‌رو یک شاخص عمومی قیمت برای تبدیل بهای تمام شده به پول جاری در نظر گرفته می‌شود . حسابداری تورمی ارزش‌های ثابت اثرات تغییرات در سطح عمومی قیمت ها را نشان می دهد .

حسابداری بر مبنای ارزش های جاری :

تفاوت این روش با روش ارزش های ثابت در دارایی‌ها و هزینه هایی است که در صورتهای مالی به ارزش جاری یا جایگزینی آن، منابع خاص نشان داده شود. بهای تمام شده جایگزینی یک دارایی خاص ممکن است افزایش یا کاهش متفاوت با سطح عمومی قیمت‌ها داشته باشد.

حسابداری ارزش‌های جاری اثرات تغییرات قیمت های خاصی را نشان می دهد که جدا از تغییرات سطح عمومی قیمت‌هاست .

تبدیل اقلام غیرپولی تاریخی به اقلام غیر پولی تورمی :

اگر از روشFIFO   استفاده می‌کنید مخرج کسر شاخص عمومی قیمت در پایان دوره محاسبه می‌شود .

اگر از روشLIFO    استفاده می‌کنید مخرج کسر شاخص عمومی قیمت در اول  دوره  محاسبه می‌شود  .

اگر از روشمیانگین استفاده می‌کنید مخرج کسر میانگین شاخص عمومی قیمت در دفاتر محاسبه می‌شود .

مراحل تبدیل صورتهای مالی تاریخی به تورمی :

  • تفکیک اقلام پولی از اقلام غیر پولی
  • محاسبه سود و زیان ناشی از نگهداری پولی
  • محاسبه سودوزیان انباشه
  • محاسبه ترازنامه