سند افتتاحیه چیست؟

هر موسسه یا شرکت نیاز دارد در ابتدای فعالیت خود نیاز به ثبت سند افتتاحیه دارد .این سند در تاریخ اولین روز مالی ثبت شرکت اقلام دارایی ها ، بدهی ها وحقوق صاحبان سهام ثبت می شود شرکت هایی که بیش از یکسال فعالیت داشته باشند مانده حساب های دائمی و حساب های انتظلمی  آنها می باشد یا به عبارت دیگر سندی می باشد که در آن مانده های پایان دوره سال قبل انتقال می یابد.

نحوه ثبت سند افتتاحیه در شرکت های تازه تاسیس

برای یک شرکت تازه تاسیس ابتدا باید سند افتتاحیه وارد شود بدین معنی که اقلام مربوط به وجوه نقد، بانک، تنخواه، حساب های پرداختنی، حساب های دریافتی و مبلغ ریالی موجودی کالاو….. وارد می شود.

نحوه ثبت سند افتتاحیه در شرکت های پیش از چندسال فعالیت

اگری شرکتی بیش از چند سال فعالیت داشته باشد مانده تمام حساب های دائمی سال قبل به سال جدید منتقل می شود.

نکات سند افتتاحیه

سند افتتاحیه سندی می باشد که در آن هیچ گونه حساب سود و زیانی مانند خرید ، فروش ، هزینه و …. نمی باشد.

سند افتتاحیه تنها سندی می باشد که نیاز به ضمائم و پیوست ندارد.

در سطر سند افتتاحیه برای توضیح ان همه سطرها می نویسیم سند افتتاحیه.

تاریخ سند افتتاحیه در شرکت های تازه تاسیس روز ثبت شرکت و برای شرکت های چندسال فعالیت 1/1 می باشد.

نمونه سند افتتاحیه

در ثبت سند افتتاحیه چه نکاتی باید رعایت کنیم؟

  • در هر  سند افتتاحیه  حداقل از دو آرتیکل بدهکار و بستانکار تشکیل شده است ، دیگر آرتیکل‌های موجود باید با توجه به نیازهای کسب و کار تعیین شود.
  • در صورت به وجود آمدن خطا در ثبت مبالغی که به عنوان مانده ابتدای سال محسوب می‌شوند، تمامی مانده‌ها در طول سال دچار اشتباه خواهند شد، پس بهتر است دقت بالایی در ثبت مانده حساب‌های دائمی، بدهی‌‌ها و همچنین سرمایه به خرج داده شود.
  • سند افتتاحیه در بیشتر سازمان‌ها با سند اختتامیه سال مالی قبل شروع می‌شود.
  • استفاده از حساب‌های بانکی، بدهکاران تجاری و بستانکاران تجاری که مربوط به یک دوره مالی هستند، در سند افتتاحیه ضروری است.
  • معادله اصلی و معروف حسابداری (دارایی =بدهی+سرمایه) باید در این سند استفاده شود. در صورتی که حساب‌های مانده مربوط به یک دوره مالی درست سند زده شوند، مانده حساب افتتاحیه باید صفر شود.
Shape