مغایرت گیری

در حسابداری، به مقایسه دقیق و تطبیق دو حساب مالی با هدف بررسی صحت و دقت اطلاعات در دو حساب اشاره دارد

مغایرت گیری (Reconciliation)

مغایرت گیری (Reconciliation) در حسابداری، به مقایسه دقیق و تطبیق دو حساب مالی با هدف بررسی صحت و دقت اطلاعات در دو حساب اشاره دارد. این کار به دلیل وجود خطاها و اشتباهات در ثبت تراکنش‌های مالی در سیستم‌های حسابداری انجام می‌شود.

برای مثال، در مغایرت گیری بانک، دو حساب بانک و کتاب‌های حسابداری بررسی می‌شوند. اطلاعات موجود در دو حساب با هم مقایسه شده و هرگونه تفاوت و مغایرت بین آن‌ها شناسایی می‌شود. سپس، با بررسی این تفاوت‌ها و اشتباهات در سیستم، تراکنش‌هایی که باعث بروز مغایرت شده‌اند، پیدا و برطرف می‌شوند.

معمولاً، مغایرت گیری در حسابداری در پایان دوره مالی انجام می‌شود و در نتیجه، دقت و صحت اطلاعات مالی و موجودی حساب‌ها بررسی و تأیید می‌شود. این فرآیند به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از وجود خطاها و ناهماهنگی‌های مالی در سیستم خود جلوگیری کنند و در نتیجه، دقت و صحت اطلاعات مالی و موجودی حساب‌ها را بهبود بخشند.

مقایسه دقیق و تطبیق دو حساب مالی چیست؟

مقایسه دقیق و تطبیق دو حساب مالی به معنای مقایسه دو حساب مالی با هدف بررسی صحت و دقت اطلاعات در دو حساب است. در واقع، در این فرآیند، اطلاعات موجود در دو حساب مالی که مرتبط با یک نوع تراکنش یا حساب است، مورد مقایسه و تطبیق قرار می‌گیرد. برای مثال، در مورد حساب بانک، دو حساب بانک و کتاب‌های حسابداری با هم مقایسه و تطبیق می‌شوند تا هرگونه تفاوت و مغایرتی که در آن‌ها وجود دارد شناسایی و برطرف شود.

این فرآیند معمولا در پایان دوره مالی، پس از جمع آوری و ثبت تمامی تراکنش‌های مالی، انجام می‌شود. هدف این کار، اطمینان حاصل کردن از صحت و دقت اطلاعات مالی و اصلاح هرگونه خطا و ناهماهنگی است که ممکن است در سیستم حسابداری وجود داشته باشد. این فرآیند به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از وجود خطاها و ناهماهنگی‌های مالی در سیستم خود جلوگیری کنند و در نتیجه، دقت و صحت اطلاعات مالی و موجودی حساب‌ها را بهبود بخشند.

مغایرت گیری

وجود خطاها و ناهماهنگی‌های مالی چیست؟

وجود خطاها و ناهماهنگی‌های مالی به معنای عدم صحت و دقت اطلاعات مالی در سیستم حسابداری است. این خطاها و ناهماهنگی‌ها ممکن است به صورت تصادفی در سیستم حسابداری به وجود بیایند، یا ناشی از عدم دقت در ثبت ورودی‌های مالی یا هماهنگی ناکافی بین سیستم‌های مختلف در سازمان باشد.

برخی از مثال‌های خطاها و ناهماهنگی‌های مالی شامل موارد زیر می‌شود:

  • اشتباه در ثبت تراکنش‌های مالی:

این خطاها ممکن است در صورت عدم دقت در وارد کردن اطلاعات مالی، مانند مبلغ، تاریخ، واحد پولی، و غیره رخ دهند.

اشتباه در ثبت تراکنش‌های مالی به معنای عدم دقت و صحت در وارد کردن اطلاعات مالی در سیستم حسابداری است. به عنوان مثال، ممکن است در وارد کردن مبلغ یک تراکنش مالی، عددی اشتباه وارد شود یا تاریخ تراکنش به صورت اشتباه وارد شود. همچنین، ممکن است اطلاعات مربوط به حساب مورد نظر، مانند شماره حساب، نام حساب، و نوع حساب، نادرست وارد شود.

این اشتباهات می‌توانند در اثر عدم دقت در وارد کردن اطلاعات مالی، بیشتر شوند و در نهایت باعث ناهماهنگی و عدم صحت در اطلاعات مالی سیستم حسابداری شوند. این مشکل ممکن است به دلیل عدم آگاهی کافی از قوانین و روش‌های حسابداری، کمبود منابع و زمان، استفاده از نرم‌افزارهای حسابداری غیرکارآمد و ناقص، و سایر عوامل ممکن است به وجود بیاید.

برای جلوگیری از اشتباهات در ثبت تراکنش‌های مالی، بهتر است از نرم‌افزارهای حسابداری معتبر و کارآمد استفاده کرده و کارکنان را با روش‌های حسابداری و قوانین آشنا کنید. همچنین، باید برنامه‌های کنترل کیفیت دقیقی را برای اطمینان از دقت و صحت اطلاعات مالی در سیستم حسابداری اجرا کرد.

مغایرت گیری

  • عدم هماهنگی بین حساب‌های مختلف:

این مشکل ممکن است در صورتی که تراکنش‌های مالی در حساب‌های مختلف به صورت غیر هماهنگ ثبت شود، به وجود بیاید.

عدم هماهنگی بین حساب‌های مختلف به معنای وجود تفاوت و عدم تطابق در اطلاعات مالی موجود در حساب‌های مختلف در سیستم حسابداری است. برای مثال، ممکن است مجموع موجودی در گردش یک حساب بدهکار با مجموع موجودی در گردش حساب بستانکار، تفاوتی داشته باشد که به عدم هماهنگی در حساب‌ها اشاره دارد.

اصطلاحاً، این مشکل را “خطای ردیابی” نیز می‌نامند که ممکن است در اثر عدم دقت در وارد کردن اطلاعات، عدم پایش و کنترل دقیق حساب‌ها، یا به دلیل نوع نرم‌افزار حسابداری استفاده شده باشد.

این نوع خطاها می‌توانند باعث کاهش اعتماد به اطلاعات مالی سیستم حسابداری و کاهش کارایی در اجرای فرآیندهای حسابداری شوند. برای پیشگیری از این مشکل، باید اطمینان حاصل کرد که تمامی حساب‌های مالی موجود در سیستم حسابداری، به درستی و با دقت به روزرسانی شده‌اند و همچنین باید سیستم کنترل داخلی و نظارت مستمر برای پایش و کنترل حساب‌ها را اجرا کرد.

  • تصادفی بودن خطاها:

برخی خطاها و ناهماهنگی‌های مالی ممکن است به صورت تصادفی در سیستم حسابداری به وجود بیایند و عدم دقت در ثبت تراکنش‌های مالی یا مسائل فنی ممکن است موجب آن شوند.

تصادفی بودن خطاها در امور مالی به معنای وقوع خطاها در سیستم حسابداری به صورت تصادفی و بدون رویه‌ای خاص است. این خطاها ممکن است در هر مرحله از فرآیند حسابداری رخ دهند، از جمله ثبت تراکنش‌های مالی، تطبیق و مقایسه حساب‌ها، تهیه گزارش‌های مالی و … .

این خطاها معمولاً از انسانی‌بودن فرآیند حسابداری ناشی می‌شوند و در اثر عدم دقت، عجله، تنبلی، نادیده گرفتن جزئیات و یا نداشتن دانش کافی در حوزه حسابداری به وجود می‌آیند. در واقع، مشکل اصلی در اینجا ارتباط بین انسان و سیستم حسابداری است که ممکن است منجر به ایجاد خطاهای تصادفی شود.

برای کاهش خطر وقوع خطاهای تصادفی، از جمله راهکارهای مطرح شده می‌توان به بهبود فرآیندهای حسابداری، آموزش و ارتقاء دانش کارکنان، استفاده از سیستم‌های خودکار حسابداری و نظارت مستمر بر فرآیندهای حسابداری اشاره کرد.

اصلاح این خطاها و ناهماهنگی‌های مالی مهم است، زیرا در غیر این صورت، می‌تواند به تشویش اعتماد مشتریان، تاثیر منفی در عملکرد مالی شرکت و افزایش خطرات حسابرسی منجر شود.

مغایرت گیری